Politica de confidenţialitate

Bun venit pe site-ul Societății Române de Sindrom Lynch (SRSL) – denumit în continuare Site-ul – și îți mulțumim că îți exprimi interesul și sprijinul pentru activitățile noastre. În calitate de organizație dedicată facilitării recunoașterii pacienților cu sindrom Lynch în România și optimizării managementului diagnostic, terapeutic și de screening conform ghidurilor internaționale actuale, te asigurăm de deplinul nostru angajament în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor tale cu caracter personal. Te rugăm să citești cu atenție Politica noastră de Confidențialitate pentru a înțelege modul în care colectăm, utilizăm, protejăm și gestionăm informațiile cu caracter personal furnizate de tine în timp ce utilizezi acest site.

I. Categorii de date pe care le prelucrăm

 1. Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:
  a) Date furnizate de utilizator: Colectăm informații cu caracter personal pe care le furnizezi voluntar prin formularele de contact, înregistrare sau alte mijloace de comunicare cu noi;
  b) Date despre comportamentul online și preferințele tale, cum ar fi adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului tău, informații referitoare la dispozitiv, caracteristicile tehnice are dispozitivului sau ale browser-ului utilizat și paginile pe care le vizitezi pe Site.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime, precum:

  1. Comunicare și notificări: Putem utiliza adresa ta de e-mail pentru a-ți răspunde la solicitări, pentru a te informa cu privire la noutăți, actualizări sau alte informații relevante privind activitățile noastre;
  2. Analize și statistici: Colectăm date pentru a realiza analize statistice anonime, care ne ajută să înțelegem modul în care utilizatorii interacționează cu Site-ul și să îmbunătățim serviciile noastre.

III. Comunicarea datelor cu caracter personal (transferuri)

 1. Comunicăm anumite date cu caracter personal persoanelor și/sau entităților următoare:
  a) Partenerii SRSL: putem transfera date către partenerii SRSL în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate. Acestea includ facilitarea recunoașterii pacienților cu sindrom Lynch în România și optimizarea managementului diagnostic, terapeutic și de screening, conform ghidurilor internaționale actuale.
  b) Instituții și autorități publice: în vederea respectării obligațiilor legale, putem dezvălui datele tale cu caracter personal instituțiilor și autorităților publice abilitate.
  c) Furnizori de servicii: în situațiile în care contractăm furnizori de servicii, comunicăm doar datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei anumite sarcini. Furnizorii de servicii ne susțin în activități precum executarea anumitor servicii și operațiuni, dezvoltarea și întreținerea programelor, aplicațiilor și a noilor servicii software, precum și în întocmirea rapoartelor și statisticilor.

Prezenta Politică de Confidențialitate se completează cu politicile de confidențialitate ale Google (https://policies.google.com/privacy?hl=ro) și Meta (https://www.facebook.com/privacy/policies).

2. Ori de câte ori comunicăm date cu caracter personal către terțe părți în afara Spațiului Economic European (SEE), ne asigurăm că există garanțiile necesare pentru a le proteja în conformitate cu cerințele legale aplicabile, precum:
a) Utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană în contractele cu furnizorii de servicii pentru a asigura că transferul datelor cu caracter personal în afara SEE respectă legislația UE privind protecția datelor (de exemplu, Statele Unite ale Americii);
b) Luarea în considerare a deciziilor de adecvare emise de Comisia Europeană, care atestă faptul că un stat situat în afara SEE oferă un nivel adecvat de protecție.

IV. Drepturile tale în calitate de persoană vizată

   • În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:
   1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SRSL;
   2. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SRSL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
   3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SRSL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
   4. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
   • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
   • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
   • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
   • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

   Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SRSL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

   1. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
    • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
    • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
    • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
    • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
   2. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
   • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
   • dreptul ca aceste date să fie transmise de către SRSL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
   1. dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări, conform cadrului normativ aplicabil;
   2. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
   3. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideri necesar.
    • Dacă dorești sa iți exerciți drepturile sau să faci o reclamație, te rugam sa ne contactezi la adresa contact@srsl.ro. Intenționăm sa răspundem la cererea ta în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la o lună (dacă acest lucru este permis de legislație). Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a-ți soluționa cererea, te vom informa cât timp suplimentar este necesar și iți vom oferi motivele întârzierii. Dacă exigentele în privința cererii nu sunt îndeplinite, este posibil să iți respingem cererea. În interval de o luna, te vom informa de ce cererea ta a fost respinsa.

VI. Perioada de retenția a datelor tale cu caracter personal

 1. Nu vom păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesară în scopul inițial pentru care au fost solicitate. Datele tale cu caracter personal nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai extinsă decât cea legală necesară.
 2. La expirarea perioadei aplicabile de păstrare a datelor cu caracter personal, acționăm prompt pentru a ne asigura că datele sunt șterse, distruse, anonimizate sau arhivate în condiții de siguranță, cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de lege.

VII. Modificări

 1. Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic prezenta Politică de Confidențialitate. Te rugăm să verifici în mod regulat site-ul nostru https://srsl.ro pentru a te asigura că ești la curent cu orice modificare adusă acestei Politici de Confidențialitate.
 2. În cazul unei actualizări a Politicii de Confidențialitate, te vom informa prin e-mail sau prin altă modalitate agreată.

Date de contact

 1. Daca dorești sa iți exerciți drepturile aferente calității de persoană vizată ne poți contacta astfel:
 2. E-mail: contact@srsl.ro
 3. Formular online: https://srsl.ro/contact-3/